Method

1. Briefing/concept

In een gesprek of via mail geeft u aan wat voor een app u voor ogen heeft. Hierin wordt besproken wat de functie van de app is en hoe het er uit moet komen te zien. Op basis van de briefing maakt AppsMakers een concept ontwerp van de app. Hierin wordt er rekening gehouden met het grafisch ontwerp, het functioneel ontwerp en het interactie ontwerp. AppsMakers geeft een prijsindicatie van de te maken app.

2. Functioneel ontwerp

In het functioneel ontwerp maken we eerst een storyboard, waarin alle functies, tekst interacties, audio, animaties worden vastgelegd. Deze stap vormt de basis van het maken van de app. Na goedkeuring wordt er niet meer afgeweken van het functioneel ontwerp.

3. Grafisch en Audio ontwerp

Als  het functioneel ontwerp is afgerond, dan lopen we alle disciplines langs. Maken van de illustraties/animaties. Opnemen van de stem, Geluidsbewerking, geluidseffecten. Ontwerpen van de navigatie buttons. Na goedkeuring wordt er niet meer afgeweken van het grafisch en audio ontwerp.

4. Scripten van de app

Als het grafisch en audio ontwerp klaar is dan kan de ontwikkelaar aan de gang. Dit vergt een nauwe samenwerking met de functioneel, grafisch en audio ontwerper. In stap 2 en 3 is er al uitvoerig overleg geweest hoe het beeldmateriaal en audio moet worden aangeleverd. Er wordt in de tussentijd niet afgeweken van het functioneel en het grafisch en audio ontwerp.

5. Testfase en Oplevering

Het is essentieel dat de app uitvoerig wordt getest door de doelgroep. De feedback vanuit de test groep wordt verwerkt in het eindelijke ontwerp van de app. De app wordt aangeboden in de App Store om goedgekeurd te worden door Apple. Dit kan 1 tot 2 weken duren.

6. Garantie en Beheer

Bij het maken van een app kunnen er zich bugs voordoen. AppsMakers spreekt een garantie periode af waar binnen deze bugs worden verholpen. Apps blijven altijd in ontwikkeling. Updates zijn daarom noodzakelijk. Naar aanleiding van feedback van gebruikers of van u zelf zal AppsMakers de updates uitvoeren. Garantie en beheer van de app worden vastgelegd  in een overeenkomst.

7. Marketing

Het is belangrijk dat uw app opvalt en wordt verkocht. AppsMakers kan u adviseren bij het marketen van de app, of de marketing voor u app verzorgen.